Over en Weer

Over en Weer is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen. Lees hier de laatste digitale uitgave. Ook kunt u het  digitale archief inzien.

Leest u het blad altijd via deze website of de PGN app, dan is het verzoek om daar een jaarlijkse bijdrage van € 10 voor te doen, op het hieronder vermelde rekeningnummer. Graag met vermelding van O & W digitaal.

Postadres redactie

Diaconaal Bureau
Groenestraat 170
6531 HW Nijmegen
(024) 322 84 80
Redactie Over & Weer
Bankrekening: NL04 INGB 0000 1264 36 t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijmegen

Medewerkers

Sabine Schols
Franz van Vlaanderen
Loes Hogeweg
Cor Sikkens (fotograaf)

Wijzigingen

Adreswijzigingen en opzeggingen graag opgeven aan:
Kerkelijk bureau
Postbus 31406
6503 CK Nijmegen
tel. 06 - 29811414 (dinsdag 10-12 uur)                                            kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Druk en verzending

Vanaf nummer 4: Editoo B.V.

Data kopijsluiting 2023

Verschijning: 3 weken na kopijdatum

  • Nummer 1 - dinsdag 3 januari
  • Nummer 2 - zondag 5 februari
  • Nummer 3 - zondag 19 maart
  • Nummer 4 - zondag 23 april
  • Nummer 5 - zondag 4 juni
  • Nummer 6 - zondag 20 augustus
  • Nummer 7 - zondag 1 oktober
  • Nummer 8 - zondag 12 november
Bekijk Over & Weer 8 - 2023.pdf Bekijk het archief